Disclaimer

Wettelijke vermeldingen

Welkom op de website van Body2Win NV.

Deze website wordt beheerd door Body2Win, Royerveld 18 3740 Bilzen, België, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0441.498.072.

Door het bezoeken en gebruik van deze website erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen en instemt met de inhoud ervan.

De website en de inhoud van deze wettelijke vermeldingen kunnen van tijd tot tijd geactualiseerd of gewijzigd worden zonder dat er een voorafgaandelijke kennisgeving gebeurd.

Door bezoeken en gebruik van de website na zo een update of wijziging zal u daaraan gebonden zijn.

De inhoud van deze website, met inbegrip van de afbeeldingen, data, productnamen, teksten en dergelijke zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Body2Win en/of waar Body2Win een gebruiksrecht over geniet.

Het maken van kopieën van het geheel of delen van deze website (inbegrepen de structuur, de teksten en de afbeeldingen), op welke manier dan ook, behoudens thuiskopieën voor niet-commercieel eigen gebruik, zonder de voorafgaandelijk en uitdrukkelijke toestemming van Body2Win is strikt verboden.

Deeplinken naar één of meer onderdelen van deze website zonder de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Body2Win is strikt verboden.

De handelsmerken, beeldmerken, dienstmerken, handelsnamen en corporate identity op deze website zijn beschermd door nationale en internationale wetgeving. Het is strikt verboden hiervan gebruik te maken zonder de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Body2Win. Er kan op geen enkele wijze een licentie of ander recht op deze handelsmerken, beeldmerken, dienstmerken, handelsnamen en corporate identity toegekend of verleend worden zonder de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Body2Win.

Informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden zodat ze niet kan beschouwd worden als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker.

Body2Win levert aanzienlijke inspanningen om de website en haar inhoud accuraat en actueel te houden, zij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de accuraatheid en de volledigheid van deze inhoud.

De website en haar inhoud worden aangeboden ‘zoals ze zijn’. Body2Win waarborgt geenszins de volledigheid, accuraatheid, toegankelijkheid en gepastheid van deze website voor een specifiek doel.

Niettegenstaande alle inspanningen die Body2Win op dat vlak doet waarborgt zij niet dat deze website en haar inhoud vrij zijn van virussen, wormen of andere codes die vernielende eigenschappen kunnen hebben.

Noch Body2Win, noch een derde partij betrokken bij de creatie of hosting van deze website en haar inhoud zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van of de onmogelijkheid van gebruik van deze website en de inhoud ervan.

Deze website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet gecontroleerd worden door Body2Win.

Deze links worden enkel voor het gemak van de gebruikers geleverd en Body2Win is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit ui het gebruik van deze andere websites.

Deze website is ontworpen rekening houdend met de wetten en reglementeringen van toepassing in België en de Europese Unie.

Toegang tot deze website kan illegaal zijn voor bepaalde personen in bepaalde landen buiten de Europese Gemeenschap. De bezoekers die deze website van buiten de Europese Unie betreden doen dit op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Als deze website van in landen van buiten de Europese Unie worden bezocht dient niets op deze website beschouwd te worden als promotie voor producten of diensten die niet toegelaten zijn in het desbetreffende land.

Body2Win heeft ten allen tijde het recht om prijzen, voorwaarden en aanbiedingen op enige moment aan te passen, dit zonder enige beperking, communiecatieplicht of andere voorwaarden, met dien verstande dat zo een aanpassingen enkel voor de toekomst kunnen en niet retro-actief.

Alle geschillen met betrekking tot deze website en haar inhoud worden beheerst door Belgisch recht. Door gebruik van deze website stemt de gebruiker in met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Boek nu je gratis afslankanalyse